Søknadsskjema for matposer

Søknadsskjema

Informasjon

Dag for utdelingFredager kl.18-18.30
AdresseHogstveien 2, 1479 Kurland
Lokale for utdeling
Lørenskog Frikirke
Utkjøring av matposerEtter avtale
Nye gjesterSøke på forhånd
LederLaine Ulvær
Kontakt informasjonlorenskog@frimat.no
Nettsidehttps://lorenskogfrikirke.no
Når er Frimat Oslo stengt:Uke 52, vinterferie, påskeferie, skolens sommerferie og høstferie.