FAQ – Ofte stilte spørsmål

Matposene

Koster det noe å få en matpose gjennom Frimat?

Nei matposene gir vi ut gratis.

Hvor mange matposer kan jeg få?

Det er en matpose til hver husstand.

Hvor kommer maten fra som ligger i matposene?

Matvarene i matposene er overskuddsmat som vi henter hos matsentraler, dagligvarebutikker og bakerier. Overskuddsmat er matvarer som av ulike årsaker ikke går til forbruker eller til butikker. Det kan være holdbarhet, masseproduksjon, transportskade, emballasje feil.

Kan det være matvarer i matposen som er dårlige?

Det skjer heldigvis sjeldent men kan forekomme. Vi anbefaler alle å bruke sansene om man er usikker på kvaliteten; se, lukt, smak.

Informasjon

Hvor finner jeg informasjon om matutdeling der jeg bor?

Ved å bruke vårt karttjeneste kan man finne nærmeste frimat der du er.
Hver frimat har sin egen nettside, eks. frimat.no/vennesla. Her står det informasjon om hvilken dag og tidspunkt det er matutdeling samt kontaktinformasjon.

Jeg ønsker å gi en gave til Frimat sitt arbeid, hvordan gjør jeg det?

Alt arbeidet som gjøres gjennom Frimat utdelingene gjøres på frivillig basis. I Norge har vi stor tilgang på overskuddsmat så vi ønsker at en økonomisk gave gis videre til andre mennesker som ikke har tilgang på mat slik vi har. Les mer på vår side: Gi det videre

Jeg ønsker å donere mat til frimat.

Takk for at du ønsker å donere mat til frimat. Mer informasjon finner du på
frimat.no/doner-mat

Starte matudeling

Hva koster det å være med i Frimat fellesskapet?

Det er gratis å være en del av frimat fellesskapet og frimat Norge.

Er Frimat Norge kun for frikirkemenigheter?

Nei. Frimat Norge ønsker å være en ressurs for alle kristne forsamlinger og menigheter som ønsker å være mer diakonale ved å starte matutdeling.

Vi vurderer å starte opp frimat utdeling men er usikre på hvordan dette gjøres?

Frimat Norge har samlet mange års erfaring gjennom ulike former for matutdeling.
Dette er satt i et system og Frimat Norge ønsker å hjelpe den enkelte frimat med oppstart og form som passer.
Når man blir med i fellesskapet vil man jevnlig få oppdateringer fra frimat arbeidet, Frimat Norge vil arrangere samlinger der man kan møte andre frimat utdelinger for å utveksle erfaringer og få inspirasjon.