– Gi det videre

Arbeidet hos hver enkelt Frimat utdeling gjøres på frivillig basis. Vi anslår at det månedlig legges ned ca 500 timer med frivillig arbeid.

Vi er takknemlig for arbeidet og hjelpen vi kan gi med Frimat.

En økonomisk gave til vårt arbeid ønsker vi skal gis videre til andre som har behov for mat men ikke har samme tilgang på overskuddsmat varer slik vi har i Norge.

Bruk av innkomne midler

Alle midler som kommer inn på vår vipps konto går uavkortet til de som trenger det. 

Frimat Norge sender pengene direkte til Frikirkens misjonærer og deres arbeid med matutdeling til fattige. 

Galleri