Starte matutdeling

Frimat Norge har til formål å være en ressurs og et fellesskap for alle kristne felleskap som ønsker å starte opp med matutdeling.

Det er gratis å være med i Frimat fellesskapet og ta gjerne kontakt med daglig leder i Frimat Norge Andreas Jølstad for mer informasjon.

Kontakt oss

Søknad om å bli med i frimat fellesskapet

Fyll ut søknadsskjemaet på siden og vi ønsker å hjelpe dere
med å komme igang med et fantastisk diakonalt arbeid.

Søknadsskjema


Erfaringer

Frimat er det desidert mest utadvendte arbeidet som gjøres i menigheten!

Frimat har et enormt potensiale. Det gir oss som menighet mange muligheter som å komme i kontakt med nye mennesker, arbeidet viser at terskelen inn til menigheten er mye lavere enn mange frykter. Arbeidet med frimat skaper en stor positivitet innad i menigheten men også utad. 

Vennesla frikirke

Arbeidet med Frimat har gjort at flere mennesker har kommet til tro. 

Vågsbygd frikirke

En av våre gjester kom til Norge som flyktning og hentet matpose hos oss. Etter kort tid ønsket han å være frivillig i frimat arbeidet. Gjesten går nå fast i menigheten sammen med sin familie og har også fått lønnet arbeid hos en av medlemmene i menigheten.

Kristiansand frikirke