Om oss

Vår 2013

Våren 2013 .iverksatte tidligere hovedpastor i Kristiansand Frikirke Rune Tobiassen den gode ide om å hente overskuddsmatvarer fra sin lokale dagligvarebutikk for så å gi det til mennesker som trenger litt ekstra hjelp.

2014

I 2014 kontaktet Frimat et asylmottak der vi leverte matpose til alle som ønsket dette.

Flere dagligvarebutikker kom til og faste sjåfører kjørte rundt for å hente matvarer.

2022

Pr desember 2022 er det 11 frimat utdelinger i Agder, Frimat Bamble i Vestfold/ Telemark, Frimat Sula i Møre og Romsdal og Frimat Steinkjer i Trøndelag. 

Vi har nå avtale med Matsentralene, 45 dagligvarebutikker og bakerier om å hente overskuddsmat.
Ca 2.000 kg matvarer omfordeler vi hver uke til ca 500 matposer