Verdier

Vi ønsker å bety en forskjell for medmennesker i utfordrende livssituasjoner.

Inkludering

Frimat skaper en unik møteplass for å inkludere mennesker som har ekstra utfordringer, er nye i nærmiljøet og trenger å bli sett.  

Miljø

I Norge kastes det 417.000 tonn som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandel, i serveringsbransjen og hos oss forbrukere. 
Dagligvarehandel står for ca 63.000 tonn og serveringsbransjen ca 28.000 tonn. 

Frimat bidrar til å redusere matsvinnet gjennom å hente overskuddsmatvarer hos dagligvarebutikker, serveringssteder og matsentraler.